افزایش طول در آزمایش کشش

مقالات
بازدید: 26

کربن

مقالات
بازدید: 216

کاربرد کربن ها

مقالات
بازدید: 265
مفتول مسوار جهت آبکاری نیکل و کروم
در مواردی که مصرف کننده نیاز به مفتول مسوار جهت آبکاری نیکل و کروم داشته باشد در این حالت مفتول مسوار باید دارای سطحی صاف و براق و صیقل باشد. در غیر این صورت بعد ار تولید قطعه و آبکاری نیکل و کروم سطح قطعه دچار حفره هایی می شود که در نهایت منجر به جدا شدن لایه ای از سطح قطعه می شود و قطعه مرجوع می شود. 
مفتول مسوار بدون نیاز به ابکاری نیکل وکرم 
در حالتی که مصرف کننده نیاز به آبکاری نیکل کرم برای قطعه خود نداشته باشد در این حالت اگر سطح مفتول براق وصیقل نباشد میتوان از آن جهت آبکاری گالوانیزه و همچنین سطوحی که نیاز به رنگ ویا حتی روکش میباشد استفاده نمود.
بازدید: 36تاریخ انتشار : 1398/11/28