افزایش طول در آزمایش کشش

مقالات
بازدید: 96

کاربرد کربن ها

مقالات
بازدید: 877

کربن

مقالات
بازدید: 874
کربن به عنوان عنصر اصلی تمام فولادها CARBIDE ترکیب کربن با یک یا چند عنصر فلزی ازقبیل تنگستن و... جسمی بسیار سخت و شکننده CARBON عنصری غیر فلزی که به عنوان عنصر اصلی سخت کننده در تمام فولادها وجود دارد. به طور کلی، افزایش مقدار کربن موجب کاهش قابلیت انعطاف و افزایش استحکام و سختی فولاد می شود. چنانچه فولاد در دمای بالا به طور ناگهانی خنک شود مقدار سختی آن افزایش می یابد. این افزایش سختی با افزایش درصد کربن اضافه می شود. در درجه حرارت زیر700 درجه سانتیگراد، کربن موجود در فولاد به شکل کار باید آهن، سمانتیت و Fe3C می باشد. در حالت لایه های سمانتیت نقش تقویت کننده خواهد داشت. با افزایش مقدار کربن، مقدار این لایه ها اضافه می شود و به همین دلیل فولادهای با کربن بیشتر دارای استحکام بیشتری هستند. به طور کلی فولاد با درصد کربن بین 05/0 تا 25/0 کم کربن، 25/0 تا 05/0 کربن متوسط و 5/0 تا 9/0 پرکربن ساخته می شود. مخلوط فریت و سمانتیت در دانه ها پرلیت نامیده می شود. با افزایش درصد کربن در فولاد قابلیت جوشکاری و قابلیت انعطاف فولاد کاهش می یابد. CARBON SMUT ضمن عملیات حرارتی آنیله کردن ، پودر کشش موجود در سطح سیم سوخته شده و حالتی شبه پودر زغال پیدا می کند. همچنین در فرایند اسید شویی چنانچه میله گرد یا سیم فولادی بیش از حد لازم در اسید نگهداری شود مقداری کربن از بعضی سطوح آزاد شده و روی سطوح دیگر می نشیند. CARBURIZING (کربوریزه کردن) نوعی روش سخت کاری سطحی ، که با افزایش مقدار کربن در سطح فولاد کم کربن انجام می شود. در این روش سطح فولاد در معرض تماس با گاز ، مایع یا جامدی که دارای مقدار زیادی کربن می باشد قرار می گیرد. برای انجام این کار باید درجه حرارت فولاد به حد فاز آستنیت رسیده باشد اگر چه حذب و نفوذ کربن در دمای 900 درجه سانتی گراد صورت می گیرد. یک نمونه از کاربری این روش سخت کاری سطحی در اتصالات است. پوشش کادمیوم روی فولاد خصوصا به منظور بالا بردن مقاومت در مقابل خوردگی برای اتصال دهنده هایی که در محیط هایی قلیایی قرار دارند وجود این نوع پوشش روی قطعات متحرک موجب افزایش روانکاری و کاهش اصطکاک نیز می شود. CALCIUM STEARATE برای کشش سیم فولادی به روش خشک از پودر روانساز با پایه استئارات کلسیم استفاده می شود. برای بهبود خواص سیم و یا بدست آوردن خصوصیات مورد نظر مواد افزودنی مناسب ممکن است به آن اضافه شود. CALIBRATION تنظیم دستگاه های اندازه گیری بر اساس استانداردهای شناخته شده
بازدید: 877تاریخ انتشار : 1398/11/28