افزایش طول در آزمایش کشش

مقالات
بازدید: 96

کاربرد کربن ها

مقالات
بازدید: 877

کربن

مقالات
بازدید: 874

كشش سيم و پارامترهاي موثر برآن ماکزیمم کاهش سطح مقطع در کشش سیم : تخمین زدن بیشترین کاهش سطح مقطع ممکن در یک عبور در عملیات کشش سیم یکی از عوامل مسلم در کشش سیم می باشد .اگر خروجی تنش لازم برای اثر گذاری بر عملیات کشش از تنش شارش فلز در سر خروجی حدیده بزر گتر باشد بیش از وقوع شارش در حدیده ‘ماده دچار تسلیم کششی می شود و اگر تنش کششی از استحکام کششی بیشتر شود تحت شرایط موجود از لحاظ میزان کاهش سطح مقطع و زاویه حدیده کشش امکان پذیر نیست . انواع کشش سیم از لحاظ نوع ماده کاهنده هدف:بدست آوردن نوع روانکار مناسب برای هر نوع کشش سیم‘ و هر نوع قطر سیم و کاربرد هر نوع ماده کاهنده در کشش 1 - کشش روغنکاری: این نوع کشش همراه باگیریسهای طبیعی و غیر طبیعی انجام می شود. استفاده از این روش به گونه ای می باشد که مجرای کشش که در تماس با سیم می باشد دارای محفظه ای می باشد که گریس روغنکاری داخل ان قرار می گیرد. به علت سطح تماس سیم با قالب کشش و سرعت بالا‘ دمای قالب کشش بالا رفته و این امر باعث مایع شدن گریس ها شده و به مرور زمان خاصیت خود را از دست می دهد پس باید بعد از مدت زمان مشخص این گریس ها را تعویض کرد. کاربرد این روش معمو لآ برای کشش ظریف است. 3- کشش مفتول خشک : این نوع کشش بوسیله صابون سدیم که به صورت پودر یا سوزنی شکل می باشد انجام می گیرد کاربرد این نوع ماده کاهنده اصطکاک برای کشش درشت و کشش متوسط می باشد. این نوع ماده کاهنده اصطکاک که از آن به عنوان پودر کشش یاد می شود در هنگام مصرف به این نکته باید توجه کرد که به هیچ عنوان نباید رطوبت پیدا کند و همواره به صورت خشک مصرف شود و در صورتی که پودر کشش داخل محفظه قالب کشش رطوبت پیدا کند ( معمو لآ در اثر رطو بت پیدا کردن سیم) و در صورت تعویض نکردن پودر کشش منجر به شکست سیم در حال کشش می شود . مزیت این نوع ماده کاهنده به این صورت می باشد که بعد از مصرف قابل بازیافت می باشد و می توان بعد از اینکه مدت زمان لازم از پودر کشش استفاده کردیم می توانیم با الک کردن پودر کشش و جدا کردن براده های سیم وتکه های گلوله ای شده اطراف مجرای کشش می توان با مخلوط کردن باپودرهای جدید واستفاده مجدد در مرحله بعدی کشش از هزینه اضافی صرفه جویی کرد. 3-3 کشش خیس : در این نوع کشش سیم داخل حمام مایع روغنکاری قرار دارد. کشش خیس را برای سیم های ظریف باقطرD</7 میلی متر استفاده می کنند. کاربرد کشش خیس که از مایع روغنکاری استفاده می شود علاوه بر اینکه برای کشش های ظریف استفاده می شود کاربرد مهم دیگر ان برای کشیدن سیم های الومینیوم می باشد که در این حالت هر نوع قطری را می توان کشید ( به دلیل استحکام کمتر).

قسمتهای مختلف قالب کشش: قالب کشش که به حلقه کشش یا دوز معروف می باشد از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

بازدید: 1150تاریخ انتشار : 1398/11/28