به همت متخصصین این گروه و همچنین حمایت های مدیریت این مجموعه ما توانسته ایم  مفتول مسوار
از قطر 1.20 الی 9 میلیمتر را بصورت شاخه، کلاف یا بر روی قرقره باری  با کیفیتی کم نظیر و با قیمتی مناسب برای مشتریان خود تولید نماییم .

 


جداول فنی مربوط به این محصول :گالری تصاویر :

 


دانلود فایل های مرتبط ب

توا مفتبلj,fdول مسوار
تو


تولید مفتول فنر