توانمندی ها و اهداف شرکت ثمین سیم سپاهان


تاریخچه شرکت ثمین سیم سپاهان
شرکت ثمین سیم سپاهان تولید کننده انواع مفتولهای صنعتی در کشور عزیزمان ایران می باشد. این شرکت در سال 1380 در ادامه روند توسعه صنعت مفتول ، تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت تولید كیفی مفتولهای صنعتی می باشد. مدیران شركت ثمین سیم سپاهانبا جمع بندی تجارب چندین ساله خود در صنعت مفتول به این نتیجه رسیدند كه با توجه به وضعیت جدید اقتصاد جهانی و بحث W.O.T نیاز به تجهیز صنعت مفتول به تكنولوژی جدید و ماشین آلات نو جهت حضور در رقابت های بین المللی ضروری است، بدین منظور با خرید خطوط جدید و ماشین آلات نو گام دیگری در مدرن کردن خطوط تولید برداشت. شرکت صنعتی ثمین سیم سپاهانبا حفظ دستاوردهای پیشین، ارتقای کیفیت و تنوع تولید مفتول های صنعتی را عهده دار گردید و بدین منظور ضمن استفاده از ماشین آلات مدرن و پیشرفته، ساخت و تولید ماشین آلات مدرن این صنعت را نیز در راس برنامه های خود قرار داد. هم اکنون شرکت ثمین سیم سپاهان موفق گردیده به یکی از بزرگترین و مدرن ترین تولید کنندگان انواع مفتولهای صنعتی در منطقه تبدیل شود که البته مدیریت شرکت به این نیز بسنده نخو اهند کرد. از نقاط قوت و دلایل تمایز شرکت ثمین سیم سپاهان از سایر شرکتهای مشابه می توان به موارد زیر اشاره داشت. نگرش موسسان و مدیران شرکت به ارتقای صنعتی که خود از نخستین بنیانگذاران آن محسوب می شوند؛ بهره مندی از سرمایه ای مناسب جهت تامین مواد اولیه؛ در اختیار داشتن نیروهای مجرب مهندسی، فنی و اداری؛ بکارگیری ماشین آلات پیشرفته، به روز آوری دانش فنی و تربیت نیروهای متخصص جوان جهت تداوم رشد و توسعه تکنولوژیک؛