wellcome

شرکت ثمین سیم سپاهان از سال 1380 در رابطه با تولید مفتول صنعتی، فعالیت خود را شروع ودر راستای اندیشه تولید با پژوهش و تلاش مستمر و دستیابی به اطلاعات علمـــی و اجرایی سعی در رشد و ارتقاء سطح کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان داشته است و از آن زمان تا كنون با كسب تجـــــربه در چـــرخه صنعت كشور فعـــال بوده و قادر می باشد تولیدات خود را با رعایت كدها و استانداردهای بین المللی همگام با بازار روز ارائه نماید