قيمت گذاري مفتول هاي مسوار بستگي به نوع توليد كه به صورت كلاف و شاخه و همچنين قطر مورد نظر كه از قطر 1 ميلي متر لغايت 8 ميلي متر توليد ميشود متغير ميباشد .

 
قیمت مفتول مسوار

انواع مفتول فنری