کشش سیم  کشش سیم یکی از فرآیند های شکل دهی بدون تغییر حجم می باشد که در این فرآیند قالب کشش بااعمال نیرو به صورت غیر مستقیم بر روی قطعه اثر می گذارد.
قسمتهای مختلف قالب کشش:
قالب کشش مفتول  که به حلقه کشش یا دوز معروف می باشد از قسمتهای زیر تشکیل شده است:
با توجه شکل به توضیح هر یک از قسمتهای قالب کشش می پردازیم:
1- حفره ورودی وظیفه تقسیم یکنواخت مواد روغنکاری بر روی قالب کشش را بر عهده دارد.2
- بعداز حفره ورودی مخروط کشش شروع می شود اندازه مخروط کشش بیشتربه نوع متریال محصول ونیزبه مواد روغنکاری بستگی دارد.
3- قسمت راهنما وظیفه کالیبر کردن مواد کشیده شده رادارد .این قسمت به شکل مخروط با شیب ضعیفی در حدود 5/ درجه بوده که بخش تنگ تر آن در قسمت خروجی  قرار دارد.

4-حفره خروجی از شکسته شدن لبه پشتی حلقه کشش جلوگیری می کند.حلقه کشش(ماتریس) از الماسه (فلز سخت)بوده وجنس های دیگر کاربرد ندارند واز دستگاههای اسپارک برای ساخت آنها استفاده می شود.

5-پوسته قالب برای تکیه دادن حلقه کشش(ماتریس)استفاده می شود واز شکستن ان دراثر نیروی جانبی جلوگیری می کند.
انواع کوره ها برای نرم کردن سیم در کشش سرد:
برای نرم کردن دوباره سیم های سخت شونده در اثر کشش از کوره کاسه ای شکل‘ کوره  ها به(Hauben )‘ کوره عبور دهنده و حمام نمک استفاده می شود.

کشش سیم
کوره کاسه ای شکل:
در این کوره حلقه های سیم را بوسیله میله ای به درب کوره آویزان می کنند. هنگام براق کردن سطح سیم درب کوره در برابر هوای بیرون کاملآ مسدود می شود و هوای کوره به بیرون پمپ می شود و گاز خنثی وارد کوره می کنند. درب کوره سقف آن را تشکیل می دهد و به وسیله جریان آب خنک می شود. درجه حرارت این کوره به حدود 800c می رسد پس از آنکه سیم کاملآ برافروخته شد کوره را خاموش می کنند و آنرا در مدت8 تا12 ساعت خنک می کنند

کوره  هابه (Hauben ):
در این کوره ها جریان حرکت گرما (انتقال حرارت) بهتر از کوره کاسه ای شکل می باشد. حلقه سیم در قسمت پاینی کوره قرار گرفته و درپوشی از ورق نازک روی آن گذاشته می شود ودرب دیگری که بوسیله گاز با جریان برق گرم می شود روی کوره را می پوشاند.
کوره عبور دهنده :
مدت زمان حرارت دهنده قطعه در این کوره کمتر از کوره های دیگر می باشد  اگر بخواهیم قطعه راآب قلع دهیم آنرا بالای درجه حرارت تبلور مجدد گرم کرده و سپس پاکسازی و شستشو می کنیم ودر آخر در وان قلع می گذاریم.

حمام نمک :
حلقه سیم در وان نمک ترکیبی با هوا انجام نمی دهد زیراجسم بوسیله محلول موجود در وان از مجاورت با هوا محفوظ می ماند .

مفتول مسوار:

کشش مفتول مسوار

مفتول مسوار كه از طريق اسيد شويي وآبكاري مفتول سياه توليد ميشود جهت مصارف لوازم خانگي وصنعتي وصنعت پيچ سازي و همچنين  توليداتي كه نياز به آبكاري نيكل كرم دارند استفاده ميشود.

 

مفتول پرکربن