wellcome

شرکت ثمین سیم سپاهان از سال 1380 در رابطه با تولید مفتول صنعتی، فعالیت خود را شروع ودر راستای اندیشه تولید با پژوهش و تلاش مستمر و دستیابی به اطلاعات علمـــی و اجرایی سعی در رشد و ارتقاء سطح کیفی محصولات و رضایتمندی مشتریان داشته است و از آن زمان تا كنون با كسب تجـــــربه در چـــرخه صنعت كشور فعـــال بوده و قادر می باشد تولیدات خود را با رعایت كدها و استانداردهای بین المللی همگام با بازار روز ارائه نماید

مفتول فنر

به طور کلی، به هر جسمی که در حالت مایع، جامد و گاز حالت کشسانی یا ارتجاعی داشته باشد، فنر گفته می شود . فنرها برای ذخیره کردن انرژی و بازگرداندن آن در موقع مورد نظر و همچنین برای ضربه پذیری و ایجاد نرمش در دستگاه ها استفاده می شود. از نگاه دیگر، فنر وسیله ای است که امکان ذخیر انرژی، بصورت موقت یا دائم را دارد. فنرها در دستگاه های مختلف از جمله مکانیکی، تاسیسأتی و ... کاربرد دارند. فنرها، براساس نوع کاربرد به انواع فشاری، پیچشی ، کششی ، ضربه گیر و ... تقسیم می شود.